Quạt giấy trắng vẽ trang trí

5106

Sản xuất quạt giấy trắng tinh

Kích thước quạt giấy khi gấp vào 27-28cmcm, xòe ra khoảng 48 -49cm.

Quạt này dễ vẽ trang trí lên. dùng màu  nước hoặc màu dầu màu gì cũng được. Lấy bút lông viết mực tàu lên kiểu thư pháp càng tốt.

Trang trí cái quạt giấy là một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo tay tỉ mỷ và sáng tạo, óc tưởng tượng phong phú.

Có thể dùng quạt giấy trắng để viết 1 bài thơ, một câu “ranh ngôn” tinh nghịch, một triết lý sâu xa, một công thức, một điều gì đó cần nhớ…